Защо да избера Little Friends

Защо да избера Little Friends
Всички наши учители са квалифицирани преподаватели и имат опит в работа с деца. Малкият брой на децата в групите прави възможен индивидуалния подход към всяко от тях. Ние внимателно проследяваме напредъка на вашето дете и поддържаме тясна връзка с вас на всеки етап от обучението.