Обратна връзка

Обратна връзка
Екипът ни наблюдава пряко Вашето дете и е в готовност за обратна връзка относно неговото развитие.