Зелена класна стая

Зелена класна стая
Зелена класна стая е образователен проект. Това е дългосрочна инициатива за въвеждане на алтернативни подходи на учене чрез преживяване. За целта е създаден кът за учене на открито. Това дава възможнос на учителите да обединят много и различни теми и да ги представят на учениците по интересен, лесен за реализация и атрактивен начин.