Застраховка

Застраховка
Занималнята сключва индивидуална застраховка за всеки ученик, според условията на застрахователния брокер, с който работим.