Храна

Храна
Обядваме в обособен кът на занималнята, с храна доставена от утвърдена и лицензирана фирма,което е гарант за качеството и безопасността на доставените храни. Доставената храна е съобразена със здравословното ученическо хранене. В занималнята се предлага закуска: сутрин и следобед.