Контрол на достъп

Контрол на достъп
Влизането в занималнятата се осъществява през отделен вход, който е под постоянно видео наблюдение.