База

База
Базата на занималнята включва отделни бюра за учене, обособена зона за хранене, отделен вход, който е под постоянно видеонаблюдение. В двора е разположена зона за игри и развлечения.